Tư vấn bán hàng

  • Mrs. Kiều Anh - 0916 427 505
  • Mrs. Thiết - 0356 674 657
  • Email: sales@tamphateq.com.vn

Tư vấn kỹ thuật

  • Mr. Nhất - 0967 196 216
  • Email: lenhat@tamphateq.com.vn
.

Bánh sợi đánh gỉ, làm sạch bavia

  • TP_00062
Giá: Liên hệ

Vật liệu sợi inox hoặc thép. 

Kích thước sợi: 0.5, 1, 1.5 mm

Lô làm sạch bavia, đánh gỉ

Giá: Liên hệ

Lô làm sạch bavia dùng cho máy chuyên dụng.

Mua hàng

Chổi đánh gỉ - Thông lỗ sâu

Giá: Liên hệ

Sợi inox, hiệu suất cao

Mua hàng