Tư vấn bán hàng

  • Mrs. Kiều Anh - 0916 427 505
  • Mrs. Thiết - 0356 674 657
  • Email: sales@tamphateq.com.vn

Tư vấn kỹ thuật

  • Mr. Nhất - 0967 196 216
  • Email: lenhat@tamphateq.com.vn
.

Bánh xe cao su

  • TP_00080
Giá: Liên hệ
Bánh xe cao su cố địnhØ100x35
Bánh xe cao su cố định Ø 150  PK-150
Bánh xe cao su xoay có khoáØ100x35
Bánh xe cao su xoay có khóa  Ø 150  PJS-150
Bánh xe cao su cố địnhØ100x35
Bánh xe cao su cố định Ø 150  PK-150
Bánh xe cao su xoay có khoáØ100x35
Bánh xe cao su xoay có khóa  Ø 150  PJS-150