Tư vấn bán hàng

  • Mrs. Kiều Anh - 0916 427 505
  • Mrs. Thiết - 0356 674 657
  • Email: sales@tamphateq.com.vn

Tư vấn kỹ thuật

  • Mr. Nhất - 0967 196 216
  • Email: lenhat@tamphateq.com.vn
.

Đá mài phẳng

  • TP_00074
Giá: Liên hệ
NLVDMP3053276#80Đá mài phẳng305x32x76,#80
C02DMPC35040101Đá mài phẳng 350x40x101, #60
C01DMPC20051Đá mài phẳng 200x20x51, #80
CDMPT350127Đá mài phẳng 350x40x127, #60
C02DMPT400127Đá mài phẳng 400x50x127, #60
D01DMT35538127#100Đá mài phẳng 355x38x127, #100
H02DMP1752032#46Đá mài phẳng 175x20x32, #46
D01DMP30040127#46Đá mài phẳng 300x40x127, #46
C02DMPT300127Đá mài phẳng 300x40x127, #60
D01DMP35538127#80Đá mài phẳng 355x38x127, #80
D01DMP35538127#120Đá mài phẳng 355x38x127, #120
NLVDMP3004076#60Đá mài phẳng 300x40x76, #60