Tư vấn bán hàng

  • Mrs. Kiều Anh - 0916 427 505
  • Mrs. Thiết - 0356 674 657
  • Email: sales@tamphateq.com.vn

Tư vấn kỹ thuật

  • Mr. Nhất - 0967 196 216
  • Email: lenhat@tamphateq.com.vn
.

Sản xuất và Gia công

Công ty Cổ phần Thương mại và Thiết bị Công nghiệp Tâm phát chuyên sản xuất và gia công cơ khí 

Xem thêm